header

header phone

button

KabFysio4deel nodigt u van harte uit om kosteloos deel te nemen aan een informatiebijeenkomst voor fysiotherapeuten waarbij wordt ingegaan op fiscale en (arbeids)rechtelijke aspecten voor een fysiotherapiepraktijk. Ook is er ruimte om andere onderwerpen in te brengen en vragen te stellen uit de eigen praktijk. De bijeenkomsten worden in nauwe samenwerking georganiseerd met Kab accountants & belastingadviseurs.

Om de informatiebijeenkomst goed bereikbaar te maken voor een zo groot mogelijke groep fysiotherapeuten vindt de bijeenkomst plaats in zowel Voorburg als Doetinchem.

In deze bijeenkomsten wordt nader ingegaan op:
  • Fiscale aspecten;
  • (Arbeids)rechtelijke zaken;
  • Eindejaarstips; wat kan nog in 2011 en wat wijzigt in 2012.

Datum: 7 november 2011
Plaats:    Voorburg
Tijdstip:  16.00-19.00u

Datum:14 november 2011

Plaats:    Doetinchem
Tijdstip: 16.00-19.00u

Aanmelding voor deze bijeenkomsten is mogelijk door het aanmeldformulier in te vullen dat hier te vinden is. Hier kunt u eventueel ook uw vragen aandragen.

­