header

header phone

button

Fysio4deel bv, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio4deel bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio4deel bv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van fysiotherapiepraktijken of leveranciers

Persoonsgegevens van fysiotherapiepraktijken of leveranciers worden door Fysio4deel bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde (waaronder registreren lidmaatschap Fysio4deel bv voor kortingen, leveranciers t.b.v. facturen);
 • Versturen nieuwsbrief Fysio4deel bv;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen gratis lidmaatschap met daarbij de nieuwsbrieven;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio4deel bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Praktijknaam;
 • Adresgegevens;
 • Naam Fysiotherapeut (voornaam / achternaam);
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fysio4deel bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Contactpersoon Fysio4deel bv: Johan Lemckert 033 4637220, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aangesloten leveranciers:

­